Pracovná skupina č. 8 Občianske združenia a mimovládne neziskové organizácie

Zástupcovia občianskych združení, mimovládnych neziskových organizácií  slúžiacich na podporu verejnoprospešného účelu v oblasti ochrany informácií a kybernetickej bezpečnosti.