Pracovná skupina č. 7 CSIRT

Zástupcovia tímov riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov uvedených v zozname Trusted introducer, alebo členov organizácie FIRST.