Pracovná skupina č. 4 Verejná správa

Predstavitelia subjektov samosprávy miest a obcí a predstavitelia, alebo poverení zástupcovia subjektov štátnej správy, bez ohľadu na to, či sú povinnými osobami podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.