Pracovná skupina č. 3 Výrobcovia a poskytovatelia služieb

Zástupcovia výrobcov produktov, poskytovateľov služieb a poradenských spoločností v informačnej a kybernetickej bezpečnosti.