Pracovná skupina č. 1 Veľké podniky a telekomunikácie

Manažéri informačnej a kybernetickej bezpečnosti, IT manažéri, alebo poverení zamestnanci bez ohľadu na to, či sú povinnými osobami podľa Zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti, najmä:

  • veľké spoločnosti ktoré prekračujú kritériá uvedené v odporúčaní EÚ 2003/361 (okrem výrobcov produktov, poskytovateľov služieb a poradenských spoločností v informačnej a kybernetickej bezpečnosti),
  • podniky, ktoré poskytujú siete alebo služby na základe všeobecného povolenia podľa § 8 zákona 452/2001 Z.z. (zákona o elektronických komunikáciách), bez ohľadu na veľkosť podniku.

Európska komisia definuje malé a stredné podniky (SME) v odporúčaní EÚ 2003/361. Podľa tejto definície majú SME do 250 zamestnancov a ročný obrat podniku nepresahuje 50 miliónov eur, alebo celková bilančná suma nepresahuje 43 miliónov eur.

Obsah aj zoznam členov vychádza z doterajšej neformálnej aktivity „Cysec Club“, ktorá vznikla v roku 2018 pod záštitou Národného bezpečnostného úradu.