Míľniky

Žijeme dobu digitálnu. Celosvetová skúsenosť s pandémiou jednoznačne potvrdila, že spoločnosť je a bude na bezpečnú digitálnu infraštruktúru odkázaná. Bezpečnosť našej krajiny aj celej Únie sa bude odvíjať od našej schopnosti kvalitatívne ju posilňovať a chrániť pred kybernetickými hrozbami.